Subsidie

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan verbetering van de voorzieningen en het comfort van het Openluchttheater aan de Molendijk. Zo zijn o.a. waterleiding en stroom aangelegd, is het podium uitgebreid en het terrein beter toegankelijk gemaakt. Wat nog resteert is de aanleg van en duurzame toiletvoorziening, die aan de milieueisen voldoet.

Voor de kosten daarvan doen we een beroep op het SAM-Fonds van de Gemeente Venlo. Een van de voorwaarden voor toekenning is, dat dit initiatief aantoonbaar op ‘voldoende steun in de buurt’ kan rekenen.

Als bezoeker, donateur, buurtbewoner en/of vrijwilliger van het Openluchttheater vragen we je om dit initiatief te steunen. Dat kan heel simpel; je hoeft alleen te het formulier hieronder in te vullen en aan te vinken ‘Ik ondersteun dit initiatief’. We zouden het geweldig vinden als je dit wilt doen. Liefst spoedig, maar uiterlijk 31 maart a.s.

Geef daarbij ook aan of we jouw naam mogen vermelden in de rapportage aan de gemeente. Het spreekt vanzelf dat wij zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan. Om die reden zullen wij geen emailadressen in de opgave aan de gemeente vermelden.

[contact-form-7 id="1005" title="Subsidie"]